AOF

Domain com.tr, net.tr ve org.tr belgesiz alan adı kayıt işlemleri

Domain com.tr, net.tr ve org.tr belgesiz alan adı kayıt işlemleri

NIC.TR’nin yerini TRABİS’e bırakmasıyla birlikte, sadece belge ibraz edilerek alınabilen .COM.TR, .NET.TR ve .ORG.TR uzantılı domainler, belge ibraz etmeye gerek kalmadan kaydedilebilecek.

TR uzantılı alan adlarında evrak zorunluluğu kalktı. TR Alan Adı tescili gerekli belge ve bilgi domain kayıt işlemi nasıl yapılıyor?

Bu yeni sistemle birlikte, kaydedilmeye müsait domainler anında alınabilecek.

14 Eylül 2022 tarihi itibariyle genel kayıt dönemi başladı!

com.tr, net.tr ve org.tr uzantılı alan adları artık belgesiz. domain satın alma, 0,99’dan başlayan fiyatlarla domain satın al, domain sorgulama com.tr domain kayıt işlemleri

1991 yılından bu yana Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından yürütülen “.tr” alan adlarının kayıt ve yönetimi işleri 5 Mayıs 2019 tarihinde ICANN nezdinde gerçekleştirilen redelegasyon süreciyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na devredilmiştir. Devir tarihinden itibaren başlatılan çalışmalar tamamlanmış olup yeni bir dönemin kapılarını açacak olan TRABİS hazır hale getirilmiştir.

TRABİS’in 14 Eylül 2022’de faaliyete geçmesiyle, alan adı tahsisleri belgeli ve belgesiz olarak iki yöntemle yapılmaya devam edilmekle birlikte, daha önce belge ibraz ederek tahsis edilen “com.tr”, “org.tr”, “net.tr” uzantılı alan adları “ilk gelen ilk alır” prensibine göre belgesiz olarak tahsis edilmeye başlandı.

Ek olarak, TRABİS kapsamında tüm dünyada uygulanan Kayıt Otoritesi (Registry) – Kayıt Kuruluşu (Registrar) modeli tam anlamıyla uygulanacak olup alan adı almak isteyen kullanıcılar Kayıt Kuruluşları (KK) listesindeki herhangi bir firmadan hizmet alabilecektir.

TRABİS’in faaliyetinden sonra, hali hazırda alan adı sahibiyseniz ve hizmet aldığınız KK listede yer alıyorsa ek bir işlem yapmadan aynı KK üzerinden işlemlerinize devam edebilirsiniz. Bunun yanında talep etmeniz halinde hizmet aldığınız KK’yı değiştirebilir ve alan adlarınızı transfer sayfasında anlatılan adımları takip ederek başka bir KK’ya transfer edebilirsiniz.

Hizmet aldığınız KK listede yer almıyorsa, mevcut KK’nız tarafından size önceden bildirilerek alan adınızın TRABİS-KK’ya aktarımı gerçekleştirilmiştir. TRABİS-KK’ya aktarımı gerçekleştirilen alan adınızla ilgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

“av.tr”,”bel.tr”, “dr.tr”, “edu.tr”, “gov.tr”, “k12.tr”, “kep.tr”, “pol.tr” ve “tsk.tr” uzantılı alan adları yeni dönemde de belgeli olarak tahsis edilmeye devam edilecektir.

Belgeli alan adı tahsisi gerçekleştirmek isteyen tarafların da KK listesinden seçim yaparak başvuru yapması gerekmektedir.

BTK tarafından işletilen TRABİS-KK tarafından yalnızca; “edu.tr”, “gov.tr”, “pol.tr” ve “tsk.tr” ve “k12.tr” uzantılı alan adları için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan başvurular kabul edilecektir.

Alan Adı Yeni Kayıt, Yenileme ve Transfer Fiyatları Nedir?

• Transfer 18 ,80$

• Yeni Kayıt 0 ,99$, 1,99$, 9,99$

• Yenileme 18 ,80$

org.tr İndirim $2,99,  $9,99

Evraksız Kayıt .COM.TR, NET.TR, ORG.TR nedir?

TRABİS’in devreye alınmasıyla birlikte .COM.TR, .NET.TR ve .ORG.TR uzantıları evraksız kayıt edilebilecektir.

İlgili sürecin başlamasıyla beraber, “İlk gelen alır” kuralı geçerli olacak ve daha önceden kaydedilmemiş .COM.TR, .NET.TR ve .ORG.TR alan adları, .COM, .NET, .ORG domain tescilleri gibi direk yapılabilecektir.

“com.tr” uzantılı alan adları ile ticari faaliyette bulunan veya ticari bir amaç için web’de yer almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin belirli alanlarda sınıflandırılması amaçlanmıştır.

Bu amaçla alan adı almak isteyen kişilerin kendilerini ifade etmesinin yolunu açmak, bu alandaki internet tabanlı hizmetlerin (web sayfaları, e-posta, vb.) sayısını artırmak ve internetin ticari alanda kullanımını yaygınlaştırmak hedeflenmektedir.

Hangi uzantılar evraksız tescil edilebilir?

Günümüzde evrakla tescili sağlanan .COM.TR, .NET.TR ve .ORG.TR uzantılı alan adları evraksız tescil edilebilecektir. Aynı zamanda gen.tr, web.tr, info.tr gibi evraksız alan adlarında tescil işlemlerine devam edilecektir.

Bu alan adı uzantıları haricindeki diğer evrak ile tescili sağlanan “.av.tr, .k12.tr, .dr.tr, .edu.tr, .gov.tr, .bel.tr, .pol.tr, .kep.tr, .tsk.tr” uzantıları evrak ile tescil edilmeye devam edilecektir.

Alan adı, internet adreslerinin temel öğesini oluşturan,  internet üzerindeki bir noktayı tanımlayan ve ona ulaşmayı sağlayan, kullanıcılara bir anlam ifade eden ve hatırlanması kolay biricik alfa nümerik gösterimlerdir.

Alan Adı Sistemi (Domain Name System – DNS) ise, internet üzerinden iletişimi kolaylaştırmak amacıyla alan adlarını IP adreslerine çeviren sistemdir.

TRABİS nedir ve kim tarafından işletilmektedir?

TRABİS (“.tr” ağ bilgi sistemi), “.tr” uzantılı internet alan adı sisteminin ve buna ait merkezi veritabanının işletilmesine, rehberin oluşturulmasına, güncellenmesine ve rehberlik hizmetinin sunulmasına ve alan adı başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkân veren, tüm bu faaliyetlerin güvenli ve iş sürekliliğini sağlayacak şekilde gerçekleştirildiği sistemdir.

TRABİS’i kurmak ve işletmek veya belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde TRABİS’in üçüncü bir tarafça kurulması ve işletilmesini sağlamak BTK – Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun görev ve yetkisi dahilindedir.

İstediğim herhangi bir harf, kelime, sembolden oluşan bir alan adı için başvuruda bulunabilir miyim?

Alan adlarının yapısı “a.b.tr” ve “a.tr” şeklindedir. Bir alan adına başvurabilmek için  alan adının “a” kısmının; yalnız harfler (a-z), rakamlar (0-9) ve tire (-) işaretinden oluşması, en az iki en fazla altmış üç karakter uzunluğunda olması, tire (-) işareti ile başlamaması ve/veya bitmemesi, yalnızca üçüncü ve dördüncü karakterlerin birlikte tire (-)olmaması, başkasına tahsisli olmaması, tahsise kapalı adlar listesinde yer almaması gerekmektedir.

İnternet Alan Adı tahsisi nasıl yapılmaktadır?

İnternet alan adı tahsisleri belgeli veya belgesiz olarak iki yöntemle yapılır.

Belgeli alan adı tahsisi, ilgili bilgi ve/veya belgelerin başvuru sahibi tarafından Kayıt Kuruluşuna verilmesini ve bu bilgi ve/veya belgelerin TRABİS’e ulaştırılmasını müteakip yapılan tahsislerdir. Belgeli olarak tahsis edilecek alan adları İnternet Alan Adları Yönetmeliğinin ekinde düzenlenmiştir.

Belgesiz alan adı tahsisi ise “ilk gelen ilk alır” kuralının geçerli olduğu tahsislerdir. İlk gelenin tespitinde, alan adı başvurusunun TRABİS’e ulaştığı zaman kaydı esas alınır.

Bir internet alan adını en az/fazla ne kadar süre için tahsis ettirebilirim?

Alan adı bir defada en az bir, en fazla beş yıl süre için tahsis edilir.

Alan adı başvurusunda sayı kısıtlaması var mıdır?

Birden fazla alan adı için başvuruda bulunabilirsiniz.

“.tr” uzantılı alan adına ismimi vermeden ve/veya irtibat bilgilerimi vermeden başvurabilir miyim?

İnternet alan adına sahip olmak üzere gerçek veya tüzel kişiler, tercih ettikleri Kayıt Kuruluşu’nun İnternet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurmak suretiyle başvuruda bulunurlar. Başvuru formunun tam ve doğru olarak doldurulmaması halinde alan adı başvurusu kabul edilmez. Bu nedenle, ilgili mevzuatla belirlenen bilgi ve belgeler olmaksızın başvuru yapılamaz.

Bir alan adını rezerve edebilir miyim?

Alan adları tahsisinde “ilk gelen ilk alır” yöntemi benimsenmiş olup, herhangi bir alan adının rezerve edilmesi mümkün değildir.

Sahibi Olduğum İnternet Alan Adını satabilir miyim?

İnternet alan adları satılabilir ancak İnternet Alan Adı satış işlemleri TRABİS’in faaliyete geçmesinden üç (3) yıl sonra gerçekleştirilebilecektir. Satışın nasıl yapılacağı ile ilgili detaylar duyurulacaktır.

Sahibi Olduğum İnternet Alan Adını bir başkasına devredebilir miyim?

Alan adları devredilebilir, bunun için hizmet alınan Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde yer alan ilgili formun tam ve doğru olarak doldurulması gerekir. Ayrıca mevzuatta belirtilen devir için gerekli belgeleri de iletmeniz gerekmektedir.

Sahibi olduğum internet alan adından feragat edebilir miyim?

İnternet Alan adı sahibi, alan adından feragat edebilir. Feragat edilen günden itibaren alan adının kullanımı iki ay süreyle durdurulur. Bu süre içinde İnternet Alan adı sahibinin başvurusu üzerine tahsis işlemi yenilenir. Aksi halde İAA yeniden tahsise açılır.

Sahibi olduğum internet alan adını yenilemek istiyorum, ne yapmalıyım?

Hizmet aldığınız Kayıt Kuruluşu tarafından  alan adının tahsis süresinin bitmesine asgari üç ay kala asgari elektronik posta yoluyla bilgilendirilirsiniz ve sahibi olduğunuz alan adının tahsisini yenilemek isterseniz , bu üç aylık süre içinde alan adının tahsisini yenilemek üzere İAA Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Sahibi olduğum internet alan adımı yenilediğimde yeni tahsis süresi ne kadar olur?

Yenileme sonrası sahibi olduğunuz alan adının tahsis süresi beş (5) yılı aşamaz. Eğer isterseniz bu 5 (beş) yılın sonunda sahip olunan alan adının tahsisini yenileyebilirsiniz.

Sahibi olduğum İnternet Alan Adı iptal edilebilir mi?

Sahibi olduğunuz alan adının tahsisi;

Verdiğiniz bilgilerin tam ve/veya doğru olmadığının tespit edilmesi,

Alan adınızın tahsise kapalı adlar listesine alınması,

Alan adı tahsisinin iptali ile ilgili  Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcısı  tarafından Kuruma iletilen hakem ya da hakem heyeti kararının bulunması ve kararın uygulanması için Kurum tarafından belirlenen gerekli şartların mevcut olması

Alan adınızın tahsisinin iptaline yönelik bir mahkeme kararının bulunması,

Belgeli tahsis edilen alt alan adları için başvuru esnasında sunulan bilgi ve/veya belgelerin geçerliliğiniyitirdiğinin tespit edilmesi

durumlarında iptal edilebilir.

Sahibi Olduğum İnternet Alan Adınının haczedilebilmesi mümkün müdür?

10/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 34 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince internet alan adlarının haczedilebilmesi mümkün değildir.

Kayıt Kuruluşu Nedir?

Kayıt kuruluşu (KK) alan adı tahsisi, başvuru, yenileme ve iptal gibi  alan adları ile ilgili işlemlerin yapılmasına aracılık eden taraftır.

Kayıt Kuruluşu olmak İçin başvuru nasıl yapılmaktadır?

Kayıt Kuruluşu olarak faaliyet göstermek isteyen ve İnternet Alan Adları Tebliği Ekinde belirtilen ön yeterlilik şartlarını taşıyan taraflar başvuru formunu doldurarak BTK’ya sunar.

İstediğim zaman hizmet aldığım Kayıt Kuruluşunu değiştirebilir miyim?

Alan adı sahipleri, talep etmeleri halinde, hizmet aldıkları KK’yı değiştirebilirler.

TRABİS faaliyete geçtiğinde ne tür yenilikler getirecek?

TRABİS ile öncelikli olarak rekabetçi ve serbest bir pazar oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca alan adı işlemlerini sadeleştirmek, hızlandırmak ve bunun sonucu olarak teknoloji gelişimine katkı sunmak amaçlanmaktadır. Bu hedefler ışığında aşağıdaki yenilikler hayata geçirilecektir:

Alan adı çözümleme ve alan adı satış süreçlerinin birbirinden tam olarak ayrıştırıldığı registry (TRABİS)-registrar (Kayıt Kuruluşları) modeli

Alan adlarıyla ilgili uyuşmazlık oluşması durumunda başvurulabilecek bir Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması

Alan adı sahiplerine sahip oldukları alan adını Kayıt Kuruluşları arasında belgesiz olarak transfer olanağı

Belgeli olarak tahsis edilen “com.tr”, “org.tr” ve “net.tr” uzantılı alan adlarının TRABİS’in faaliyete geçmesi sonrasında belgesiz olarak ilk gelen ilk alır prensibiyle tahsis edilecek olması TRABİS’in faaliyete geçtiği tarihten 1 yıl sonra bugüne kadar tahsisi yapılmayan “a.tr” yapısındaki alan adlarının tahsise açılması

Tahsise kapalı adlar listesi (TAKAL) nedir?

TAKAL, mevzuata, kamu düzenine, ülke güvenliğine, genel ahlaka, sağlığa ve emniyete aykırıolma gibisebeplerle tahsisine izin verilmeyen adları listesidir

Tahsisi Kısıtlı Adlar Listesi (TAKIL) nedir?

Tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş adlardan, şehir isimlerinden, internet kullanıcılarını aldatmaya yönelik olarak hazırlanabilecek finans kuruluşları ve devlet kurumları adlarını içeren, sahte internet alan adlarının tahsisini zorlaştırmak için bank, banka, finans, bakanlık gibi adlardan oluşan listedir.

“a.tr” Yapısındaki Alan Adı Nedir?

“.com”, “.org”, “.net” vb. bilinen uzantıları içermeyip “.tr” ülke koduyla biten alan adlarına “a.tr” yapısındaki alan adları denmektedir. Örneğin “ornek.tr” bu yapıda bir alan adıdır. “a.tr”  yapısındaki alan adları TRABİS faaliyete geçtikten 12 ay sonra tahsise  açılacak olup, ilk tahsisleri belgeli olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenecek çerçevede yapılacaktır.

İnternet Alan Adı Dondurma İşlemi Nedir?

İnternet Alan Adları Tebliği’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre internet alan adını dondurma; internet alan adı kaydında yer alan bilgilerin değiştirilmesine, internet alan adının satışına, devrine, feragatine ve Kayıt Kuruluşuna transferine izin verilmeyip yenilenmesine izin verilmesi halini ifade eder.

Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması(UÇM) Nedir?

Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması , alan adlarıyla ilgili doğacak ihtilafların hızlı ve etkin bir şekilde çözümlenmesi amacıyla oluşturulan bir sistemdir.

Alan adıyla ilgili herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasına başvurmak zorunda mıyım?

Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması, alternatif bir uyuşmazlık çözüm mekanizması olup, istediğiniz zaman yargıya başvurabilirsiniz.

Hangi durumlarda Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasına başvurabilirim?

Uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvuru için; İhtilaf konusu alan adının, sahip olunan ya da ticarette kullanılan marka, ticaret unvanı, işletme adı ya da diğer tanıtıcı işaretlerle benzer ya da aynı olması ve

Alan adını tahsis ettiren tarafın bu alan adı ile ilgili yasal bir hakkı ya da bağlantısının olmaması ve

Bu alan adının alan adı sahibi tarafından kötü niyetle tahsis ettirilmesi veya kullanılması gerekmektedir.

Bu üç şartın birlikte sağlandığını iddia ediyorsanız Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasına başvurabilirsiniz.

Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasının getirdiği avantajlar nelerdir?

Uyuşmazlıkların mahkemelere nazaran daha kısa sürede sonuçlanması, konunun niteliğine göre hakem seçme olanağı bulunması sebebiyle uyuşmazlığın uzman kişilerce çözülmesi ve mahkeme süreçlerine kıyasla daha az maliyetli olması gibi avantajları bulunmaktadır.

İnternet Alan Adı işlemleri ücretli midir?

İnternet Alan Adları ile ilgili işlemler ve uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işletilmesi ile ilgili işlemler ücreti mukabili gerçekleştirilir.

Ücreti Kuruma mı ödemem gerekiyor?

Alan adı tahsis ve yenilenmesine ilişkin ücretler Kayıt kuruluşuna ödenmektedir.

TRABİS faaliyete geçtikten sonra hangi alt alanları kullanılabilecek?

Online Alışveriş
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ