AOF

Ankara Valilik Özel Kalem Telefon Numarası İletişim Bilgileri

ADRES
Sağlık Mahallesi Mithat Paşa Caddesi No: 3 PK: 06430 Çankaya / Sıhhiye Ankara
FAKS
0 312 310 18 70
FİRMA HAKKINDA
FOTO GALERİ
VİDEO
KONUM
YORUMLAR

Ankara Özel Kalem Müdürlüğü İletişim

T.C. Ankara Valiliği Özel Kalemi Telefon Numarası Adres Bilgileri

Özel Kalem Müdürlüğü’nün Görevleri nedir?

Valinin özel haberleşme ve gizlilik taşıyan yazışmaları ile görev ve izin işlerini yürütmek,

Vali tarafından; başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül verilmesi ile ilgili işleri yürütmek,

Vali için gerekli bilgi notları, kurumsal sunumlar ve toplantı dokümanlarının hazırlanmasını ve muhafazasını sağlamak,

Valiye gönderilen dilekçe, evrak ve faksların kabulünü yapmak, valinin talimatı doğrultusunda gereğinin yerine getirilmesini sağlamak,

Valinin ziyaret, davet, randevu ve programlarının yazışmalarını yapmak, takibi ve koordinasyonunu sağlamak,

Valinin koruma hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

Özel kalem müdürlüğüne bağlı birimlerin evrak, arşiv ve dokümantasyon işlerini yürütmek,

Makamın güvenlik güçleriyle ilgili işlemlerini yürütmek, günlük asayiş raporlarını muhafaza etmek, valinin direktifine göre bu konudaki haberleşme ve yazışmaları yapmak,

Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde valilik makamının silahlı kuvvetlerle olan ilişkilerini valinin direktifi altında yürütmek,

T.C. Ankara Valilik Telefonu İletişim

Askeri birliklerden yardım istenmesini zorunlu kılan durumlarda valiye İl İdaresi Kanunu ile tanınan yetkinin kullanılmasına ilişkin haberleşme ve yazışmaları yapmak,

Olağanüstü hal ilan edilmesi durumunda; 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu ile 21/2/1984 tarihli ve 84/7778 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Olağanüstü Hal Kurulu ve Bürolarının Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerinin Karşılığının Tesbit ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin gerekli gördüğü büro oluşuncaya kadar ve sözü geçen büroların kaldırılması durumunda, yazışma, dosyalama ve arşivleme işlerini sağlamak,

Makama gelen istihbarat, sınır görüşmeleri gibi özel amaçlı ödenek ve harcama belgelerini valinin direktifi doğrultusunda muhafaza ve gerektiğinde usulünce imha etmek,

Koruyucu güvenlik mevzuatı uyarınca, özel kalem müdürlüğünü ilgilendiren işleri yürütmek,

Mevzuat veya vali tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

T.C. Ankara Valiliği Telefon Numarası Adres Bilgileri

Telefon Numarası: +90 312 306 66 00

Faks Nosu: :+90 312 310 18 70

Adres: Sağlık Mahallesi Mithat Paşa Caddesi No:3 Pk: 06430 Çankaya / Sıhhiye / Ankara

Henüz resim eklenmemiş.

Henüz video eklenmemiş.

Henüz harita eklenmemiş.

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

FİRMA HAKKINDA BİR YORUM YAZIN

FİRMAYI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ